Number of the records: 1  

sociální antropologie

 1. Topical termsociální antropologie
  Other termetnosociologie
  antropologie sociální
  See also antropologie města
  etnometodologie
  sociální antropologové
  (h) ekologická antropologie
  (h) ekonomická antropologie
  (h) politická antropologie
  (g) antropologie
  (g) sociologie
  Linking entrysocial anthropology
  Conspect39 - Kulturní antropologie. Etnologie. Etnografie
  NoteVědní obor zabývající se zkoumáním společenského světa, kultury a jejich proměn, poznáváním a analýzou projevů člověka ve společnosti, kulturní rozmanitostí.
  Sociální antropologie se zabývá tématy, jako jsou migrace, etnické vztahy a konflikty, příbuzenství, rodina a sociální sítě.
  Collection kindSubject terms file
  References (10) - Subject terms file
  (1) - Encyklopedie
  (133) - Naučná literatura
  (2) - Učebnice
  (4) - Sborníky konferencí
Number of the records: 1