Number of the records: 1  

teorie grafů

 1. Topical termteorie grafů
  See also (h) algebraická teorie grafů
  (h) chromatická teorie grafů
  (h) grafové algoritmy
  (h) náhodné grafy
  (h) orientované grafy
  (h) stromy (teorie grafů)
  (h) teorie sítí
  (g) kombinatorika
  Linking entrygraph theory
  Conspect519.1/.8 - Kombinatorika. Teorie grafů. Matematická statistika. Operační výzkum. Matematické modelování
  Collection kindSubject terms file
  References (3) - Subject terms file
  (41) - Naučná literatura
  (2) - Skripta
  (1) - Učebnice
  (1) - Sborníky konferencí
  (6) - ARTICLES
Number of the records: 1