Number of the records: 1  

kurikulum

 1. Topical termkurikulum
  See also psychodidaktika
  učivo středních škol
  učivo vysokých škol
  učivo základních škol
  (h) národní kurikulum
  (h) portfolio (pedagogika)
  (h) průřezová témata (pedagogika)
  (h) učební moduly
  (h) vzdělávací programy
  (g) vzdělávací politika
  Linking entrycurriculum
  Conspect37.09 - Organizace výuky a vzdělávání
  NoteTímto pojmem rozumíme obsah vzdělání, učebních plánů a osnov.
  Collection kindSubject terms file
  References (10) - Subject terms file
  (69) - Naučná literatura
  (17) - Učebnice
  (1) - Sborníky konferencí
  (39) - ARTICLES
Number of the records: 1