Number of the records: 1  

statistické metody

 1. Topical termstatistické metody
  Other termmetody statistické
  See also ekonofyzika
  informetrie
  statistická regulace procesů
  statistická šetření
  (h) LINDA (metoda)
  (h) analýza časových řad
  (h) bootstrapové metody
  (h) metoda GUHA
  (h) metoda Monte Carlo
  (h) metoda nejmenších čtverců
  (h) metoda plochy odezvy
  (h) plánování experimentů
  (h) pořádkové statistiky
  (h) scientometrie
  (h) statistická indukce
  (h) testování statistických hypotéz
  (h) vícerozměrné statistické metody
  (g) matematická statistika
  Linking entrystatistical methods
  Conspect519.1/.8 - Kombinatorika. Teorie grafů. Matematická statistika. Operační výzkum. Matematické modelování
  311 - Statistika
  Collection kindSubject terms file
  References (11) - Subject terms file
  (149) - Naučná literatura
  (7) - Skripta
  (2) - Učebnice
  (10) - ARTICLES
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.