Number of the records: 1  

mezinárodní konference

 1. Topical termmezinárodní konference
  Other termsvětové konference
  konference mezinárodní
  konference světové
  See also mezinárodní kongresy
  summity
  (h) mírové konference
  (g) konference
  Linking entryinternational conferences
  Conspect005 - Management. Řízení
  Collection kindSubject terms file
  References (3) - Subject terms file
  (98) - Naučná literatura
  (6) - Sborníky konferencí
  (12) - ARTICLES
Number of the records: 1