Number of the records: 1  

dynamické systémy

 1. Topical termdynamické systémy
  Other termsystémy dynamické
  dynamické soustavy
  soustavy dynamické
  See also Modifikovaný dynamický model
  systémová dynamika
  teorie katastrof
  teorie stability
  (h) autonomní systémy (matematika)
  (h) diskrétní dynamické systémy
  (h) hybridní systémy
  (h) lineární dynamické systémy
  (h) neholonomní dynamické systémy
  (h) nelineární dynamické systémy
  (g) statistická fyzika
  (g) teorie systémů
  Linking entrydynamical systems
  Conspect517 - Matematická analýza
  531 - Obecná mechanika. Mechanika pevných a tuhých těles
  519.1/.8 - Kombinatorika. Teorie grafů. Matematická statistika. Operační výzkum. Matematické modelování
  Collection kindSubject terms file
  References (7) - Subject terms file
  (35) - Naučná literatura
  (7) - ARTICLES
Number of the records: 1