Number of the records: 1  

středoškolští učitelé

 1. Topical termstředoškolští učitelé
  Other termučitelé středoškolští
  učitelé středních škol
  See also střední školy
  středoškolské učitelky
  (G) učitelé
  Linking entrysecondary school teachers
  Conspect373.5 - Střední školy
  Collection kindSubject terms file
  References (1) - Subject terms file
  (8) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (5) - ARTICLES