Number of the records: 1  

granty

 1. Topical termgranty
  Other termgrantování
  See also dobývání renty
  grantové agentury
  (h) grantové programy
  (h) grantové projekty
  (h) grantové přihlášky
  (g) finanční podpora
  Linking entrygrants-in-aid
  Conspect06 - Organizace všeobecné povahy
  Collection kindSubject terms file
  References (3) - Subject terms file
  (6) - Naučná literatura
  (7) - ARTICLES
Number of the records: 1