Number of the records: 1  

moc

 1. Topical termmoc
  See also autorita
  sociální kontrola
  (H) dělba moci
  (H) legitimita moci
  (H) politická moc
  (H) soudní moc
  (H) výkonná moc
  (H) zákonodárná moc
  Linking entrypower (social sciences)
  Moć (društvene znanosti)
  valdžia (socialiniai mokslai)
  moc
  Moč (družbene znanosti)
  Conspect316.4/.7 - Sociální interakce. Sociální komunikace
  Collection kindSubject terms file
  References (7) - Subject terms file
  (44) - Naučná literatura
  (12) - ARTICLES