Number of the records: 1  

rekreace

 1. Topical termrekreace
  See also rekreační oblasti
  rekreační sídla
  rekreologie
  (h) odborová rekreace
  (h) rekreace v přírodě
  (g) volný čas
  Linking entryrecreation
  Conspect79 - Rekreace. Volný čas. Zábava. Hry. Sport
  613.7 - Zdraví a hygiena volného času, rekreace a spánku
  37 - Výchova a vzdělávání
  Collection kindSubject terms file
  References (4) - Subject terms file
  (16) - Naučná literatura
  (3) - Skripta
  (5) - Elektronické zdroje
  (10) - ARTICLES
Number of the records: 1