Number of the records: 1  

statistická analýza

 1. Topical termstatistická analýza
  Other termanalýza statistická
  See also toleranční meze
  (h) analýza rozptylu
  (h) diskriminační analýza
  (h) korelační analýza
  (h) neparametrické metody
  (h) regresní analýza
  (h) semiparametrické metody
  (h) shluková analýza
  (h) teorie odhadu
  (g) matematická statistika
  Linking entrystatistical analysis
  Conspect519.1/.8 - Kombinatorika. Teorie grafů. Matematická statistika. Operační výzkum. Matematické modelování
  Collection kindSubject terms file
  References (8) - Subject terms file
  (95) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (4) - Učebnice
  (14) - ARTICLES
Number of the records: 1