Number of the records: 1  

studijní obory

 1. Topical termstudijní obory
  Other termobory studijní
  See also učební obory
  (g) středoškolské studium
  (g) vysokoškolské studium
  Linking entrycourses of studies
  Conspect37.09 - Organizace výuky a vzdělávání
  Collection kindSubject terms file
  References (3) - Subject terms file
  (4) - Naučná literatura
  (28) - ARTICLES
Number of the records: 1