Number of the records: 1  

podnikový management

 1. Topical termpodnikový management
  Other termmanagement podniků
  firemní management
  management podnikový
  management firemní
  See also ExpressExec
  organizace podniku
  podnikové informační systémy
  restrukturalizace podniků
  (h) Baťova soustava řízení
  (h) asset management
  (h) business intelligence
  (h) chozrasčot
  (h) kaizen
  (h) konkurenční výhoda
  (h) materiálové hospodářství
  (h) provozní management
  (h) společenská odpovědnost firem
  (h) učící se organizace
  (h) výkonnost podniku
  (h) workflow
  (h) řízení nákladů
  (h) řízení vztahů se zákazníky
  (h) řízení výkonnosti
  (g) management
  Linking entryindustrial management
  Conspect658 - Řízení a správa podniku
  Collection kindSubject terms file
  References (13) - Subject terms file
  (97) - Naučná literatura
  (6) - Skripta
  (1) - Slovníky
  (2) - Sborníky konferencí
  (8) - ARTICLES
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.