Number of the records: 1  

průmyslové podniky

 1. Topical termprůmyslové podniky
  Other termvýrobní podniky
  podniky průmyslové
  podniky výrobní
  See also průmysl
  (H) automobilové podniky
  (H) brusírny skla
  (H) chemické podniky
  (H) elektrotechnické podniky
  (H) gumárenské podniky
  (H) hutní podniky
  (H) koksovny
  (H) motocyklové podniky
  (H) papírny
  (H) porcelánky
  (H) potravinářské podniky
  (H) sirkárny
  (H) sklárny
  (H) strojírenské podniky
  (H) textilní podniky
  (H) tiskárny
  (G) podniky
  Linking entryindustrial enterprises
  Conspect334 - Formy organizace a spolupráce v ekonomice
  Collection kindSubject terms file
  References (8) - Subject terms file
  (6) - Naučná literatura
  (14) - ARTICLES