Number of the records: 1  

středoškolské studium

 1. Topical termstředoškolské studium
  Other termstudium středoškolské
  See also střední školy
  (h) General Certificate of Secondary Education
  (h) studijní obory
  (h) učební obory
  Linking entrysecondary education
  Conspect373.5 - Střední školy
  Collection kindSubject terms file
  References (3) - Subject terms file
  (21) - Naučná literatura
  (1) - Elektronické zdroje
  (9) - ARTICLES
Number of the records: 1