Number of the records: 1  

mentální retardace

 1. Topical termmentální retardace
  Other termretardace mentální
  slabomyslnost
  duševní zaostalost
  zaostalost duševní
  See also Downův syndrom
  Williamsův syndrom
  duševní poruchy
  duševní schopnosti
  děti s mentálním postižením
  mládež s mentálním postižením
  osoby s mentálním postižením
  (g) psychopatologie
  (g) vývojové poruchy
  Linking entrymental retardation
  Conspect616.89 - Psychiatrie
  Collection kindSubject terms file
  References (8) - Subject terms file
  (23) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (4) - ARTICLES
Number of the records: 1