Number of the records: 1  

střední odborné školy

 1. Topical termstřední odborné školy
  Other termškoly střední odborné
  školy odborné střední
  střední odborné školství
  školství střední odborné
  See also vyšší odborné školy
  (h) konzervatoře
  (h) obchodní akademie
  (h) střední ekonomické školy
  (h) střední lesnické školy
  (h) střední pedagogické školy
  (h) střední průmyslové školy
  (h) střední uměleckoprůmyslové školy
  (h) střední zahradnické školy
  (h) střední zdravotnické školy
  (h) střední zemědělské školy
  (g) odborné školy
  (g) střední školy
  Linking entrysecondary vocational schools
  Conspect373.5 - Střední školy
  Collection kindSubject terms file
  References (11) - Subject terms file
  (28) - Naučná literatura
  (36) - Učebnice
  (5) - Elektronické zdroje
  (14) - ARTICLES
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
Number of the records: 1