Number of the records: 1  

chemické reakce

 1. Topical termchemické reakce
  Other termreakce chemické
  See also chemické procesy
  chemické rovnice
  chemické syntézy
  mocenství
  redoxní děje
  (h) absorpce
  (h) adice
  (h) anorganické reakce
  (h) bimolekulární reakce
  (h) biochemické reakce
  (h) dehydratace
  (h) eliminace (chemie)
  (h) extrakce (chemie)
  (h) fluidizace
  (h) fluorace
  (h) fotochemické reakce
  (h) hydratace
  (h) hydrogenace
  (h) hydrokrakování
  (h) hydrolýza
  (h) neutralizace
  (h) organické reakce
  (h) oxidace
  (h) polykondenzace
  (h) polymerizace
  (h) pyrolýza
  (h) radiolýza
  (h) reakční kinetika
  (h) redoxní reakce
  (h) redukce (chemie)
  (h) solvatace
  (h) sulfonace
  (h) řetězové reakce
  Linking entrychemical reactions
  Conspect544 - Fyzikální chemie
  Collection kindSubject terms file
  References (4) - Subject terms file
  (28) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (2) - Učebnice
  (22) - ARTICLES
Number of the records: 1