Number of the records: 1  

metabolismus

 1. Topical termmetabolismus
  Other termlátková přeměna
  See also antimetabolity
  biochemie
  metabolity
  metabolomika
  patologický metabolismus
  poruchy metabolismu
  výživa člověka
  (h) anabolismus
  (h) bioluminiscence
  (h) biotransformace
  (h) buněčný metabolismus
  (h) energetický metabolismus
  (h) heterotrofie
  (h) katabolismus
  (h) kostní metabolismus
  (h) metabolismus aminokyselin
  (h) metabolismus bilirubinu
  (h) metabolismus bílkovin
  (h) metabolismus dusíku
  (h) metabolismus elektrolytů
  (h) metabolismus lipidů
  (h) metabolismus léčiv
  (h) metabolismus minerálních látek
  (h) metabolismus rostlin
  (h) metabolismus sacharidů
  (h) metabolismus steroidů
  (h) metabolismus uhlíku
  (h) metabolismus vody
  (h) regulace metabolismu
  (h) sekundární metabolismus
  (g) fyziologie
  Linking entrymetabolism
  Conspect577 - Biochemie. Molekulární biologie. Biofyzika
  57 - Obecná biologie
  612 - Fyziologie člověka a srovnávací fyziologie
  Collection kindSubject terms file
  References (8) - Subject terms file
  (24) - Naučná literatura
  (2) - Skripta
  (11) - ARTICLES
Number of the records: 1