Number of the records: 1  

sociální integrace

 1. Topical termsociální integrace
  Other termintegrace sociální
  sociální začleňování
  začleňování sociální
  See also integrace imigrantů
  interkulturní práce
  sociální inkluze
  sociální vyloučení
  (g) sociální práce
  Linking entrysocial integration
  Conspect364-1/-7 - Druhy sociální pomoci a služeb
  Collection kindSubject terms file
  References (5) - Subject terms file
  (53) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (1) - Učebnice
  (3) - Sborníky konferencí
  (1) - Elektronické zdroje
  (44) - ARTICLES
Number of the records: 1