Number of the records: 1  

pohraničí

 1. Topical termpohraničí
  Other termpohraniční oblasti
  příhraniční oblasti
  příhraničí
  See also osídlování pohraničí
  pohraniční konflikty
  přeshraniční spolupráce
  Linking entryborder region
  Conspect913 - Regionální geografie
  316.33 - Ekonomická sociologie. Sociologie institucí, lidských sídel a komunit
  Collection kindSubject terms file
  References (3) - Subject terms file
  (37) - Naučná literatura
  (4) - Sborníky konferencí
  (5) - ARTICLES
Number of the records: 1