Number of the records: 1  

patologické závislosti

 1. Topical termpatologické závislosti
  Other termzávislosti patologické
  návykové nemoci
  nemoci návykové
  See also adiktologie
  závislá porucha osobnosti
  (h) alkoholismus
  (h) drogová závislost
  (h) gamblerství
  (h) léková závislost
  (h) závislost na sexu
  (g) sociální deviace
  Linking entrypathological dependences
  Conspect159.97 - Psychopatologie
  364 - Sociální problémy vyžadující podporu a pomoc. Sociální zabezpečení
  613 - Hygiena. Lidské zdraví
  616.89 - Psychiatrie
  Collection kindSubject terms file
  References (6) - Subject terms file
  (35) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (1) - Slovníky
  (4) - Učebnice
  (1) - Beletrie
  (2) - Elektronické zdroje
  (6) - ARTICLES
  (3) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (18) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
Number of the records: 1