Number of the records: 1  

environmentální management

 1. Topical termenvironmentální management
  Other termmanagement environmentální
  ekologický management
  management ekologický
  environmentální řízení
  řízení environmentální
  management životního prostředí
  See also ISO 14000 (normy jakosti)
  environmentální normy
  indikátory udržitelného rozvoje
  životní prostředí
  (H) eko-efektivnost
  (H) environmentální strategie
  (H) indikátory eko-efektivnosti
  (G) management
  Linking entryenvironmental management
  Conspect502 - Životní prostředí a jeho ochrana
  Collection kindSubject terms file
  References (4) - Subject terms file
  (23) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (3) - Učebnice
  (9) - ARTICLES