Number of the records: 1  

sociální pracovníci

 1. Topical termsociální pracovníci
  Other termpracovníci sociální
  See also sociální pracovnice
  sociální práce
  (h) pečovatelé
  (h) pracovní asistenti
  (h) sociální kurátoři
  (h) terénní sociální pracovníci
  (g) profese
  Linking entrysocial workers
  Conspect364-1/-7 - Druhy sociální pomoci a služeb
  Collection kindSubject terms file
  References (6) - Subject terms file
  (64) - Naučná literatura
  (3) - Skripta
  (7) - Sborníky konferencí
  (1) - Elektronické zdroje
  (165) - ARTICLES
Number of the records: 1