Number of the records: 1  

mediace

 1. Topical termmediace
  See also facilitace
  interkulturní práce
  interpersonální konflikty
  narovnání (právo)
  restorativní justice
  sociální poradenství
  (h) rodinná mediace
  (g) alternativní řešení sporů
  (g) sociální práce
  Linking entrymediation
  Conspect347.9 - Občanské soudní řízení. Soudnictví
  364-1/-7 - Druhy sociální pomoci a služeb
  Collection kindSubject terms file
  References (9) - Subject terms file
  (13) - Naučná literatura
  (1) - Sborníky konferencí
  (12) - ARTICLES
Number of the records: 1