Number of the records: 1  

pacienti

 1. Topical termpacienti
  See also kazuistiky (lékařství)
  nemocní
  pacientky
  práva pacientů
  spolupráce pacienta
  (h) dialyzovaní pacienti
  (h) hospitalizovaní
  (h) imobilní pacienti
  (h) imunokompromitovaní pacienti
  (h) kriticky nemocní pacienti
  (h) lékař a pacient
  (h) neurologičtí pacienti
  (h) obézní pacienti
  (h) onkologičtí pacienti
  (h) operovaní
  (h) ozařovaní pacienti
  (h) pacienti s poraněním mozku
  (h) psychiatričtí pacienti
  (h) rizikoví pacienti
  (h) transplantovaní pacienti
  kazuistiky (lékařství)
  nemocní
  pacientky
  práva pacientů
  spolupráce pacienta
  (h) dialyzovaní pacienti
  (h) hospitalizovaní
  (h) imobilní pacienti
  (h) imunokompromitovaní pacienti
  (h) kardiaci
  (h) kriticky nemocní pacienti
  (h) lékař a pacient
  (h) neurologičtí pacienti
  (h) onkologičtí pacienti
  (h) operovaní
  (h) ozařovaní pacienti
  (h) pacienti s poraněním mozku
  (h) psychiatričtí pacienti
  (h) rizikoví pacienti
  (h) transplantovaní pacienti
  Linking entrypatients
  Conspect616 - Patologie. Klinická medicína
  Collection kindSubject terms file
  References (4) - Subject terms file
  (12) - Naučná literatura
  (3) - ARTICLES
Number of the records: 1