Number of the records: 1  

průmyslové vlastnictví

 1. Topical termprůmyslové vlastnictví
  Other termvlastnictví průmyslové
  See also patentoví zástupci
  právo průmyslového vlastnictví
  (H) objevy a vynálezy
  (H) oceňování průmyslového vlastnictví
  (H) ochrana průmyslového vlastnictví
  (H) ochranné známky
  (H) patenty
  (H) průmyslové vzory
  (H) užitné vzory
  (H) zlepšovací návrhy
  (G) duševní vlastnictví
  Linking entryindustrial property
  intelektualinė nuosavybė gamybos srityje
  Industriska sopstvenost
  priemyselné vlastníctvo
  Industrijska lastnina
  Conspect347.7 - Obchodní právo. Finanční právo. Právo průmyslového vlastnictví. Patentové právo. Autorské právo
  Collection kindSubject terms file
  References (10) - Subject terms file
  (4) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (1) - Učebnice
  (2) - ARTICLES