Number of the records: 1  

pohybová terapie

 1. Topical termpohybová terapie
  Other termkinezioterapie
  kineziterapie
  léčebná tělesná výchova
  výchova tělesná léčebná
  terapie pohybová
  léčba pohybem
  See also fyzioterapie
  psychomotorická terapie
  tělesná cvičení
  zdravotní tělesná výchova
  (h) Alexanderova technika
  (h) Dornova metoda
  (h) Feldenkraisova metoda
  (h) Vojtova metoda
  (h) akrální koaktivační terapie
  (h) cvičení očí
  (h) proprioceptivní neuromuskulární facilitace
  (h) rehabilitační cvičení
  (h) taneční terapie
  (g) expresivní terapie
  (g) léčebná rehabilitace
  Linking entrymovement therapy
  Conspect615.8 - Fyzioterapie. Psychoterapie. Alternativní lékařství
  Collection kindSubject terms file
  References (8) - Subject terms file
  (7) - Naučná literatura
  (10) - ARTICLES
Number of the records: 1