Number of the records: 1  

učící se organizace

 1. Topical termučící se organizace
  See also znalostní ekonomika
  znalostní management
  (g) podnikový management
  Linking entryorganizational learning
  Conspect005 - Management. Řízení
  Collection kindSubject terms file
  References (3) - Subject terms file
  (47) - Naučná literatura
  (1) - Sborníky konferencí
  (6) - ARTICLES
Number of the records: 1