Number of the records: 1  

vývojové poruchy

 1. Topical termvývojové poruchy
  Other termporuchy vývojové
  See also vývojová toxikologie
  vývojové anomálie
  (h) Rettův syndrom
  (h) dyspraxie
  (h) dětská mozková obrna
  (h) genitální dysgeneze
  (h) gonadální dysgeneze
  (h) mentální retardace
  (h) poruchy sexuální diferenciace
  (h) velofaryngeální insuficience
  (h) vývojová fonologická porucha
  (h) vývojová verbální dyspraxie
  Linking entrydevelopmental disorders
  Conspect616 - Patologie. Klinická medicína
  Collection kindSubject terms file
  References (4) - Subject terms file
  (31) - Naučná literatura
  (1) - Elektronické zdroje
  (1) - ARTICLES
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.