Number of the records: 1  

studovny

 1. Topical termstudovny
  See also čítárny
  (G) knihovny
  Linking entrystudy rooms
  Skaityklos
  študovne
  Conspect022 - Budovy, areály a zařízení knihoven
  Collection kindSubject terms file
  References (1) - Subject terms file
  (1) - ARTICLES
Number of the records: 1