Number of the records: 1  

sociální instituce

 1. Topical termsociální instituce
  Other terminstituce sociální
  See also institucionalismus (společnost)
  rodina
  sociální chování
  sociální normy
  sociální role
  sociální systémy
  stát
  (h) kmotrovství
  (g) sociologie
  Linking entrysocial institutions
  Conspect316.4/.7 - Sociální interakce. Sociální komunikace
  NoteNepoužívá se ve smyslu organizace zabývající se sociální prací či politikou, ale ve významu sociologickém jako souhrn vzorců jednání a chování předávaných ve společnosti.
  Collection kindSubject terms file
  References (9) - Subject terms file
  (13) - Naučná literatura
  (3) - ARTICLES
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.