Number of the records: 1  

vodní hospodářství

 1. Topical termvodní hospodářství
  Other termhospodářství vodní
  vodohospodářství
  See also vodní právo
  ztráty vody
  (h) dějiny vodního hospodářství
  (h) hydrotechnika
  (h) jímání vody
  (h) odbahňování
  (h) rybníkářství
  (h) vodohospodářské soustavy
  (h) vodárenství
  (h) zásobování vodou
  (h) čištění odpadních vod
  Linking entrywater management
  Conspect626/627 - Vodní stavitelství. Vodní hospodářství
  351 - Úkoly veřejné správy, správní opatření, legislativa
  Collection kindSubject terms file
  References (3) - Subject terms file
  (22) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (6) - ARTICLES
Number of the records: 1