Number of the records: 1  

právo duševního vlastnictví

 1. Topical termprávo duševního vlastnictví
  See also duševní vlastnictví
  know-how
  kolektivní autorství
  licence
  licenční smlouvy
  občanskoprávní vztahy
  počítačové pirátství
  právo informačních technologií
  (H) autorské právo
  (H) právo průmyslového vlastnictví
  (G) obchodní právo
  (G) občanská práva
  Linking entryintellectual property law
  intelektualinė nuosavybė
  Intelektualna sopstvenost
  právo duševného vlastníctva
  Intelektualna lastnina
  Conspect347.7 - Obchodní právo. Finanční právo. Právo průmyslového vlastnictví. Patentové právo. Autorské právo
  Collection kindSubject terms file
  References (11) - Subject terms file
  (9) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (5) - ARTICLES