Number of the records: 1  

duševní vlastnictví

 1. Topical termduševní vlastnictví
  Other termvlastnictví duševní
  intelektuální vlastnictví
  vlastnictví intelektuální
  See also právo duševního vlastnictví
  (H) audiovizuální díla
  (H) ochrana duševního vlastnictví
  (H) průmyslové vlastnictví
  (G) nehmotný majetek
  Linking entryintellectual property
  Conspect347.7 - Obchodní právo. Finanční právo. Právo průmyslového vlastnictví. Patentové právo. Autorské právo
  Collection kindSubject terms file
  References (5) - Subject terms file
  (6) - Naučná literatura
  (2) - Skripta
  (1) - Učebnice
  (1) - Sborníky konferencí
  (2) - ARTICLES