Number of the records: 1  

zpracovatelský průmysl

 1. Topical termzpracovatelský průmysl
  Other termprůmysl zpracovatelský
  See also (H) zpracování nerostných surovin
  (G) průmysl
  Linking entryprocessing industry
  Conspect67/68 - Řemesla. Různá odvětví průmyslu
  Collection kindSubject terms file
  References (1) - Subject terms file
  (2) - Naučná literatura
  (10) - ARTICLES
Number of the records: 1