Number of the records: 1  

tělesné tresty

 1. Topical termtělesné tresty
  Other termtresty tělesné
  See also (g) odměny a tresty
  (g) trest
  Linking entrycorporal punishment
  Conspect37 - Výchova a vzdělávání
  17 - Etika. Morální filozofie
  343 - Trestní právo
  Collection kindSubject terms file
  References (3) - Subject terms file
  (1) - Naučná literatura
Number of the records: 1