Number of the records: 1  

multimediální umění

 1. Topical termmultimediální umění
  Other termumění multimediální
  See also intermedialita
  mediální umění
  multimédia
  (H) video art
  (G) umění
  Linking entrymultimedial art
  Conspect7.01/.09 - Umění
  Collection kindSubject terms file
  References (5) - Subject terms file
  (4) - Naučná literatura