Number of the records: 1  

monografie

 1. Form, Genremonografie
  Linking entrymonographs
  NoteRozsáhlá odborná (vědecká) publikace věnovaná jednomu tématu. Vědecké dílo, které systematicky, uceleně, všestranně a podrobně pojednává o jednom, zpravidla úzce vymezeném tématu. Monografie kriticky hodnotí, syntetizuje doposud známé poznatky a přináší poznatky nové, které jsou výsledky vlastní vědecké práce autorů, předkládá závěry.
  Collection kindForm and genre terms file
  References (1) - Form and genre terms file
  (1000+) - Naučná literatura
  (1) - Slovníky
  (1) - Učebnice
  (2) - Beletrie
  (7) - Elektronické zdroje
  (2) - ***nezarazeno***
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.