Number of the records: 1  

znalostní ekonomika

 1. Topical termznalostní ekonomika
  Other termekonomika znalostní
  ekonomika znalostí
  See also lidský kapitál
  učící se organizace
  znalostní management
  znalostní společnost
  (h) konkurenceschopnost
  Linking entryknowledge economy
  Conspect338.3/.4 - Hospodářská a výrobní odvětví
  Collection kindSubject terms file
  References (5) - Subject terms file
  (28) - Naučná literatura
  (15) - ARTICLES
Number of the records: 1