Number of the records: 1  

sociálně ohrožené skupiny

 1. Topical termsociálně ohrožené skupiny
  Other termsociálně slabé skupiny
  sociálně znevýhodněné skupiny
  znevýhodněné skupiny
  rizikové skupiny
  handicapované skupiny
  skupiny sociálně ohrožené
  skupiny sociálně slabé
  skupiny sociálně znevýhodněné
  skupiny znevýhodněné
  skupiny rizikové
  skupiny handicapované
  See also Evropský rok rovných příležitostí pro všechny (2007)
  marginální skupiny
  podporované zaměstnávání
  sociální vyloučení
  sociálně ohrožené rodiny
  tréninkové zaměstnávání
  (h) bezdomovci
  (h) chudí
  (h) děti se sociálním znevýhodněním
  (h) mládež se sociálním znevýhodněním
  (h) nezaměstnaní
  (h) osoby se zdravotním postižením
  (h) osoby společensky nepřizpůsobené
  (h) žebráci
  Linking entrypeople with social disabilities
  Conspect316.3 - Globální společnosti. Sociální struktura. Sociální skupiny
  Collection kindSubject terms file
  References (10) - Subject terms file
  (12) - Naučná literatura
  (3) - Sborníky konferencí
  (19) - ARTICLES
Number of the records: 1