Number of the records: 1  

politické instituce a organizace

 1. Topical termpolitické instituce a organizace
  Other terminstituce a organizace politické
  organizace a instituce politické
  politické organizace
  organizace politické
  politické instituce
  instituce politické
  See also vládní instituce a organizace
  ústřední orgány státní správy
  (h) anarchistické organizace
  (h) fašistické organizace
  (h) islámské instituce a organizace
  (h) politická hnutí
  (h) politické strany
  (g) instituce a organizace
  Linking entrypolitical institutions and organizations
  Conspect32 - Politika
  Collection kindSubject terms file
  References (5) - Subject terms file
  (36) - Naučná literatura
Number of the records: 1