Number of the records: 1  

německy mluvící země

 1. Geographic nameněmecky mluvící země
  See also (h) Německo
  (h) Německo-oblasti východní (do r. 1945)
  (h) Rakousko
  (h) Švýcarsko
  Linking entryGerman speaking countries
  Collection kindGeographic names file
  References (14) - Naučná literatura
  (3) - Skripta
  (1) - Slovníky
  (2) - Učebnice
  (1) - ARTICLES
Number of the records: 1