Number of the records: 1  

mapy

 1. Topical termmapy
  See also digitalizace map
  glóby
  mapování
  mapové archivy
  mapové sbírky
  plány měst
  (h) astronomické mapy
  (h) digitální mapy
  (h) dějepisné mapy
  (h) hydrologické mapy
  (h) letecké mapy
  (h) mapové značky
  (h) mapy pro zrakově postižené
  (h) mapy světa
  (h) ortofotomapy
  (h) staré mapy
  (h) technické mapy
  (h) tematické mapy
  (h) turistické mapy
  (h) vlastivědné mapy
  (h) školní mapy
  (g) kartografické dokumenty
  Linking entrymaps
  Conspect912 - Mapy. Atlasy. Glóby
  Collection kindSubject terms file
  References (9) - Subject terms file
  (1) - Naučná literatura
  (1) - Učebnice
  (2) - ARTICLES
Number of the records: 1