Number of the records: 1  

děti se zrakovým postižením

 1. Topical termděti se zrakovým postižením
  Other termzrakově postižené děti
  děti zrakově postižené
  See also hluchoslepé děti
  (h) nevidomé děti
  (g) děti se zdravotním postižením
  (g) osoby se zrakovým postižením
  Linking entrychildren with visual disabilities
  Conspect316.3 - Globální společnosti. Sociální struktura. Sociální skupiny
  Collection kindSubject terms file
  References (3) - Subject terms file
  (30) - Naučná literatura
  (7) - Elektronické zdroje
  (12) - ARTICLES
Number of the records: 1