Number of the records: 1  

systémové vědy

 1. Topical termsystémové vědy
  Other termvědy systémové
  See also systémové myšlení
  (H) kybernetika
  (H) operační výzkum
  (H) synergetika
  (H) systémová analýza
  (H) systémové inženýrství
  (H) teorie systémů
  Linking entrysystem sciences
  Conspect00 - Věda. Všeobecnosti. Základy vědy a kultury. Vědecká práce
  Collection kindSubject terms file
  References (7) - Subject terms file
  (5) - Naučná literatura
  (1) - ARTICLES
Number of the records: 1