Number of the records: 1  

regresní modely

 1. Topical termregresní modely
  Other termmodely regresní
  See also regresní analýza
  (h) nelineární regresní modely
  (g) statistické modely
  Linking entryregression models
  Conspect519.1/.8 - Kombinatorika. Teorie grafů. Matematická statistika. Operační výzkum. Matematické modelování
  Collection kindSubject terms file
  References (2) - Subject terms file
  (4) - Naučná literatura
  (2) - ARTICLES
Number of the records: 1