Number of the records: 1  

regresní modely

  1. Topical termregresní modely
    Other termmodely regresní
    See also regresní analýza
    (h) nelineární regresní modely
    (g) statistické modely
    Linking entryregression models
    Conspect519.1/.8 - Kombinatorika. Teorie grafů. Matematická statistika. Operační výzkum. Matematické modelování
    Collection kindSubject terms file
    References (2) - Subject terms file
    (4) - Naučná literatura
    (2) - ARTICLES
Number of the records: 1