Number of the records: 1  

supervize

 1. Topical termsupervize
  See also pomáhající profese
  zdravotní péče
  (H) balintovské skupiny
  (G) management
  (G) poradenství
  (G) psychoterapie
  (G) rozvoj kariéry
  (G) sociální práce
  (G) výchova a vzdělávání
  Linking entrysupervision
  Conspect005 - Management. Řízení
  364-1/-7 - Druhy sociální pomoci a služeb
  37.09 - Organizace výuky a vzdělávání
  Collection kindSubject terms file
  References (17) - Naučná literatura
  (12) - ARTICLES