Number of the records: 1  

zařízení sociální péče

 1. Topical termzařízení sociální péče
  See also osoby se zdravotním postižením
  senioři
  sociální péče
  (h) azylové domy
  (h) domovy pro seniory
  (h) domy na půl cesty
  (h) domy s pečovatelskou službou
  (h) hospice
  (h) kluby důchodců
  (h) sirotčince
  (h) stacionáře
  (h) zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
  (h) ústavy sociální péče
  (h) špitály
  Linking entryresidential care facilities
  Conspect364-1/-7 - Druhy sociální pomoci a služeb
  Collection kindSubject terms file
  References (8) - Subject terms file
  (5) - Naučná literatura
  (4) - ARTICLES
Number of the records: 1